Seuraa

Miten asennan GeoServerin versiopäivitykset?

Päivittäessä GeoServer versiosta toiseen on otettava huomioon mm. datan sijainti ja säilyvyys ja toimintaympäristön vaateet.

Ensijaista on tehdä varmennus alkuperäisen version tiedostoista, ts. GeoServerin data-kansiosta (data directory). On tärkeä tehdä tiedostojen varmennus toiseen tiedostoympäristöön, joka ei ole sama kuin se, johon alkuperäinen GeoServer on asennettu. Näin säästytään tiedostokadoilta.

Nyt voit poistaa vanhan GeoServer-asennuksen uuden asennuksen alta pois. Vanha asennetaan pois poistamalla koko GeoServer-kansio. Vaihtoehtoisesti voidaan myös asentaa uusi versio vanhan päälle, jolloin pitää olla erityisen varuillaan data-kansion (data directory) sijainnin kanssa.

Tämä ohjeistus perustuu yleisiin ohjeistuksiin, jotka toimivat sellaisinaan Linux-ympäristöissä.

Tehdään ensin varmennuskansio vanhasta data-kansiosta. Linux-ympäristöissä voidaan luoda uusi kansio mkdir-komennolla. Muistetaan luoda se GeoServer-tiedostoympäristömme ulkopuoleiseen kansioon. Nyt voidaan kopioida vanhat tiedostot uuteen komennolla:

cp -R vanhasijainti/data_dir /uusisijainti/

Poistetaan nyt vanha GeoServer-asennus poistamalla koko kansio hyödyntämällä rm-komentoa:

rm -rf vanhasijainti/tähän-geoserver-kansion-nimi

Tehdään nyt uudelle GeoServerin versiolle tiedostokansio. Se suositellaan tehtävän esimerksiksi /usr/share/geoserver -tiedostopolun taakse. Tätä varten voidaan käyttää mkdir-komentoa:

mkdir /uusisijainti/

Asennetaan nyt uusi GeoServerin versio purkamalla uudet tiedostot GeoServerin uuden version zip-tiedostosta unzip-komennolla:

unzip tiedosto.zip -d /uusisijainti/

Määritetään nyt GEOSERVER_HOME -environment variable oikeaksi siihen kansioon, johon purit juuri uusimman version esimerkiksi seuraavalla tavalla:

sudo echo "export GEOSERVER_HOME=/usr/share/geoserver" >> ~/.profile

Ja ajetaan vielä muutokset profile-tiedostoon:

. ~/.profile

Ja lopuksi annetaan käyttäjälle täydet oikeudet toimia uuden sijainnin kansiossa:

sudo chown -R tähän-käyttäjänimesi /usr/share/geoserver/

Sitten voitkin kokeilla, miten GeoServer lähtee käyntiin siirtymällä /bin-kansioon:

cd geoserver/bin

ja käynnistämällä startup.sh-tiedoston

sh startup.sh

Mene nyt selainohjelmallasi osoitteeseen http://localhost:8080/geoserver

Jos GeoServerin pääliittymä näyttäytyy nyt sinulle, GeoServerin versiopäivitys onnistui.

Data-migraatio aikaisemmasta GeoServer-asetuksesta onnistuu korvaamalla uuden asennuksen data-kansio cp -fR -komennon avulla, seuraavan esimerkin mukaisesti. Suljetaan GeoServer ennen toimenpidettä. 

cp -fR /vanhan_asennuksen_data_kansion_sijainti/data_dir /uusisijainti/geoserver-2.8.3/

Uuden sijainnin tiedostopolku asetetaan GeoServer-asennukseen juureen siten, että siinä on data_dir-kansio.

Nyt voidaan käynnistää GeoServer uudestaan ja workspace, styles, jne. asetuksien pitäisi olla entisen versioasetuksemme kaltaiset. 

Lisätietoja voi lukea mm.

http://docs.geoserver.org/latest/en/user/installation/upgrade.html
http://docs.geoserver.org/latest/en/user/datadirectory/migrating.html#datadir-migrating

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
1/1 koki tästä olevan apua
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

Kommentit