Seuraa

Miten teen 2.5D-visualisointeja monikulmioista?

QGIS:n avulla voidaan tehdä virtuaalisia 2.5D visualisointeja monikulmiosta. Näin voidaan esimerkiksi visualisoida suuntaa-antavasti kaupunkimalleja kerroslukuarvojen avulla. Seuraava kuva havainnollistaa 2.5D-visualisointitoiminnallisuuden käytön tuloksia:

mceclip0.png2.5D visualisoinnin hyödyntämiseksi: 'avaa aineistotason Ominaisuudet' > 'valitse Tyyli sivupaneelista' > 'valitse visualisoinnin tavaksi 2.5D' > 'määritä korkeus aineiston ominaisuustietojen perusteella valitsemalla haluttu sarake (esim. kerrosluku) alasvetovalikosta tai jätä se kokeilun nimissä oletusarvoisesti 10:ksi'.

Voit lisätä visualisointiefektin näkyvyyttä kertomalla sarakearvo haluamallasi kertoimella. Tämä tapahtuu hyödyntämällä QGISin jo varmatsi tutuksi tulleita lausekkeita ikonista: mceclip1.png

Joskus aineistojen attribuuttitiedoissa rakennuksien tai muiden kohteiden korkeusarvot ovat ilmaistu tekstimuodossa, jolloin voitaisiin myös hyödyntää QGISin lausekkeita. Esimerkkiktapauksessa visualisointiin Hollannin rakennustietokantaa, joka vaati lausekkeiden hyödyntämistä seuraavalla tavalla:

mceclip2.png

Tässä to_real("roof-0.25") on lauseke, jossa to_real() on funktio, joka muuntaa tekstiarvot numeroiksi ja "roof-0.25" on sarake tietoaineistoista. Tämä lauseke asetettiin yllä esillä olleesta ikonista, jota napsauttamalla avautui QGISin lausekkeen muodostoja:

mceclip3.pngLopuksi voit vielä muokata väri-, tyyli- ja varjoasetuksia halutessasi. 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

Kommentit