Seuraa

Miten tehdä liikepaikkasuunnittelun peruspaikkatietoanalyysejä PostGISin avulla?

Usein PostGIS on paras työkalu paikkatietoanalyysien tekemiseen kiitos sen suoritustehokkuudesta ja paikkatietoanalyysifunktioiden määrästä. Tässä tutoriaalissa avataan tapaa tehdä paikkatietoanalyysi liiketoimipaikan suunnittelun nimissä.

Tavoitteenamme on löytää turistipuodillemme sijainti Calcaryn kaupungista. Olemme todenneet, että turistipuodin etsintä voidaan aloittaa etsimällä olemassa olevien hotellien sijaintien perusteella puodille keskeinen sijainti. mceclip0.png

Eli seuraavan PostGIS-komentosarjan tarkoitus on etsiä olemassa olevasti kaupunkikohteiden listasta sellainen, josta etäisyys kaikkiin kaupungin hotelleihin on lyhin. Kyselyssä käytämme erittäin hyödyllisiä WITH-kyselyitä, joiden avulla voi tehdä SQL-kyselyitä astetta ymmärrettäväksi sekä myös kohentaa kyselyiden suorittamista. 

WITH tourist_shop AS ( 
 	SELECT poi_name, geom 
    FROM pois h 
    WHERE h.poi_name like 'Hotel%') 
  
SELECT h.poi_name || ', ' || h.st_name AS loc, geom, ST_DISTANCE(h.geom, (SELECT ST_CENTROID( (SELECT ST_UNION(t.geom) FROM tourist_shop t))), true) AS distance FROM pois h ORDER BY
ST_DISTANCE(h.geom, (SELECT ST_CENTROID( (SELECT ST_UNION(t.geom) FROM tourist_shop t))), true);

Tulokseksi saadaan:

mceclip1.png QGISin avulla voidaan kaupunkikohteista luodusta listasta tehdä paikkatietotaso:

mceclip0.png

Näin meillä on käytössä paikkatietotaso QGISissa, johon kullekin kaupunkikohteelle on laskettu arvo, joka kuvastaa kaikkiin hotelleihin laskettua etäisyyttä. Alla olevasta kuvasta nähdään, kuinka kaupunkikohteista (violetit pisteet) on valittu yksi (mustavihreä), joka on paras kohde suhteessa kaikkiin hotelleihin (punaiset kohteet). 

mceclip1.png

Komentosarjan sisältöä mietittäessä käy silmään erityisesti WITH-apukomento, jonka avulla voidaan komentosarjoista tehdä asteen helpommin ymmärrettäviä pienempiä kokonaisuuksia. WITH-kommennot voidaan nähdä ikään kuin tilapäisinä tauluina, joita käytetään osana komentosarjaa (lue lisää täältä

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

Kommentit